Zhorya-Zhorya-konstruktor-metallicheskiy-soberi-i-igray-btr-na-radioupravlenii