YAKO, Машина, M6269


Yako-Yako-avtotrek-parallelnyie-gonki-avtotrek