Mattel-bazovyie-mashinki-upakovka-iz-20-ti-Hot-Wheels